Waterzuivering

De waterzuivering zorgt ervoor dat de afvalkringloop verder wordt gesloten. Er wordt 70% van het proceswater gerecupereerd d.m.v. biologische zuivering.