Oogstramingen hardfruitseizoen 2017

woensdag 15 november 2017
Bij de meeste hardfruitteleres is de nieuwe oogst al bijna achter de rug.

Omwille van de droge eerste jaarhelft en de hittgolf in juni begon het plukken twee weken later dan normaal. Door de weersomstandigheden is er tevens sprake van lage oogstvolumes voor zowel appelen als peren. Dit zal op de veiling een invloed hebben op aanvoercijfers en omzetcijfers op hardfruit. in het seizoen 2016-2017 zaten die cijfers voor het derde jaar op rij in een lift.

APPELEN
In samenwerking met het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), haar aangesloten veilingen, de vakgroep fruit Boerenbond en de Algemene Directie Statistiek (Statbel) maakte het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij een eerste volumeraming van de hardfruitoogst die momenteel op zijn laatste benen loopt in ons land. Gespreid over gans België werden daarvoor 250 fruitteeltbedrijven bevraagd. Op basis van deze enquête wordt geschat dat de huidige appeloogst in totaal 74.433 ton zal opleveren. Een daling van 68%(!) tegenover de appeloogst in 2016 dat door de extreem natte junimaand ook al geen goed fruitjaar was. In vergelijking met het oogstgemiddelde van de voorbije vijf jaar is de daling van dezelfde orde (69%). Nochtans valt de maatzetting van de meeste geplukte appelen dit jaar groter uit dan normaal. Momenteel worden grotere appelen geplukt omdat er minder appelen aan de bomen hangen ten gevolge van de Belgische weersomstandigheden. Door de lage temperaturen en relatieve droogte tijdens en na de bloei verliep de vruchtzetting slecht, in het bijzonder voor Jonagold, Jonagored en Boskoop. Andere rassen zoals Golden, Belgica en Gala kenden een betere vruchtzetting. Bovendien daalde de temperatuur in de nacht van 19 op 20 april op verschillende plaatsen ver onder het vriespunt met zware vorstschade als gevolg. In ons land worden dit jaar appelen geplukt op naar schatting 6.200 ha. Een globale areaalvermindering van 5% in vergelijking met de 6.500 ha van vorig jaar. Met uitzondering van Gala daalde het areaal van alle appelvariëteiten. België vertegenwoordigt daarmee 1% van de Europese appelproductie die dit jaar is geraamd op 9,3 miljoen ton of een daling met 21% tegenover vorig seizoen. Deze daling doet zich in de ganse EU voor. Ondanks een areaaldaling met 15.000 ha tot 165.000 ha blijft Polen de grootste EU-appelproducent. Op Belgische bodem is Jonagold de grootste variëteit met 33% van de totale productie (echter in dalende lijn). Op Europees niveau bekleedt Jonagold slechts 3% van de totale appelproductie. De grootste variëteiten in Europa zijn Golden Delicious (21%) en Gala (14%). Voor Golden wordt dit jaar een daling met 18% voorspeld, terwijl de productie van Gala slechts licht afneemt (- 3%).


PEREN
Het nationale perenareaal wordt vandaag geraamd op 10.000 ha. Een groei met 3,4% gedurende het voorbije jaar. De stijging heeft twee verklaringen: de toenemende interesse voor nieuwe perenvariëteiten, van 430 ha naar 489 ha, en de continue toename van Conférence, van 8.360 ha naar 8.660 ha. Ondanks deze areaaluitbreiding is het huidige oogstvolume (300.563 ton) lager geraamd dan vorig jaar (321.560 ton). In de winter was de temperatuur mild. Maar tijdens de bloeiperiode werden lage temperaturen genoteerd en bleef het relatief droog. De strenge nachtvorst van halfweg april resulteerde in een slechte vruchtzetting voor Doyenné de Comice en Sweet Sensation. De meeste telers konden door hun vakkennis het beperkt aantal vruchten op de bomen behouden en wisten de oogst van Conférence en Durondeau te redden. De vruchtmaat van de Conférence peren die momenteel geplukt worden, is evenwel kleiner in vergelijking met vorig jaar. In gans Europa wordt dit jaar naar schatting 2,15 miljoen ton peren geoogst. Dit is vergelijkbaar met de totale productie van vorig seizoen, maar een daling van 8% ten opzichte van het gemiddelde van de laatste drie jaar. De perenoogst die momenteel overal in Europa bezig is, wordt ingeschat als de op een na kleinste oogst van de afgelopen tien jaar. Conférence is en blijft de meest geteelde variëteit, zowel in Europa (40% van de totale Europese perenproductie) als in België (95% van de totale Belgische productie). Eén derde van de Europese Conférence productie is Belgisch! In het algemeen vertegenwoordigt ons land 14% van de Europese perenproductie. Daarmee behoort België met Italië, Spanje, Portugal en Nederland tot de vijf toonaangevende 'perenlanden' die samen ongeveer 85% van de Europese perenproductie vertegenwoordigen.

Bron: REO Actueel, n° 116 sep.okt. 2017