Opening waterzuiveringsinstallatie

dinsdag 14 mei 2019
Allgro kan afvalwater zuiveren tot het de kwaliteit van drinkwater zodat het opnieuw geschikt is als proceswater.
Vorige week werd onze nieuwe waterzuiveringsinstallatie officieel ingehuldigd door vicepremier Alexander De Croo.

De nieuwe waterzuivering gaat de kringloop aan afvalstromen verder sluiten want voortaan kunnen we 70 procent van ons proceswater hergebruiken. Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) spreekt van een toonbeeld qua duurzaam watergebruik.

Steeds meer Vlaamse agro-foodbedrijven kiezen voor een op maat geïnstalleerde waterzuiveringsinstallatie. Voor de verwerking van voeding zijn immers grote hoeveelheden water nodig met de kwaliteit van drinkwater. Bij ons is dit zo een 130 000 liter per dag. Grondwater oppompen of vers water van het drinkwaternet afnemen is allesbehalve ecologisch, net zoals het lozen van afvalwater. Allgro halveert zijn waterkost door proceswater te recycleren en zal de installatie op termijn kunnen terugverdienen.

Allgro was betrokken bij een project dat de haalbaarheid onderzocht van waterrecyclage met een eigen zuiveringsinstallatie. De studie draaide positief uit want hergebruik is zowel technisch als economisch interessant. Het bedrijf Pantarein Water plaatste de compacte waterzuiveringsinstallatie. De biologische zuivering gebeurt met membraantechnologie. Het gezuiverde water wordt nadien verder verwerkt met omgekeerde osmose. Die stap verwijdert de zouten, om te komen tot water van drinkwaterkwaliteit.

Het verminderen van de lozingen van organisch materiaal via het afvalwater is één van de concrete ambities om te verduurzamen.
Daarnaast wordt het afval van de versnijding van groenten en fruit opgehaald voor de productie van groene energie in een biogasinstallatie.

Bron: Vlaams infocentrum land -en tuinbouw (VILT)