anmelden

Managen van de opleidingsbehoeften in het kader van Allgro 2.0

De enorme groei van de laatste jaren zorgde ervoor dat Allgro niet alleen de infrastructuur moesten uitbreiden met 6000m², ook binnen de interne organisatie werd de verdere professionalisering ingezet. Het kleine Allgro waar teamwerk centraal stond, was toe aan een vernieuwde versie die kan inspelen op de eisen van de 21ste eeuw. Met de beoogde duurzame groei wil Allgro verder inzetten op teamwerking, automatisering en digitalisering. Met de financiële steun van ESF (Vlaamse en Europese middelen) kunnen we verregaandere opleidingen voorzien binnen de clusters sociale vaardigheden en digitale vaardigheden, zodat we onze medewerkers verder en optimaler kunnen ondersteunen in hun persoonlijke groei binnen Allgro.